Waste Community > Knowledge base > Om waste.community > Kjøreregler for kommunikasj...
Rådgiver Avfall Norge
27.05.2020, 09:16:52

Kjøreregler for kommunikasjon i waste.community

Waste community er en digital sosial nettverksplattform der Avfall Norges medlemmer kan utveksle meninger, erfaringer, diskutere og sammen bidra til utvikling i bransjen.

Alle medlemmer i Avfall Norge kan fritt bruke waste.community som et utvidet nettverk og terskelen er lav for hva som kan deles og diskuteres. Nettopp derfor er det viktig at informasjon og innhold i community er relevant for alle.

Derfor har vi noen anbefalinger og regler for deling av informasjon, som vi håper alle vil følge:

Dette kan deles i felles feed eller grupper

  • Spørsmål til Avfall Norge eller andre medlemmer
  • Gode caser på ny teknologi og innovasjon som bidrar til utvikling av bransje
  • Fremsnakking av andre i bransje og  informasjon som bidrar til kunnskaps- og kompetanseøkning i bransjen.


Dette kan ikke deles i felles feed og grupper

  • Direkte salg og markedsføring av løsninger. Slik informasjon kan ligge i Brand (egen profilside) og Marketplace, hvor medlemmet kan dele det de ønsker til medlemmer som følger denne virksomheten.
  • Negative kommentarer, påstander eller baksnakking


Avfall Norge vil kunne fjerne upassende innlegg og i ytterste konsekvens bortvise enkeltpersoner.