Waste Community > Knowledge base > Om waste.community > Hvordan bruke waste community?
Rådgiver Avfall Norge
13.05.2020, 18:10:58

Hvordan bruke waste community?

Waste community er en sosial plattform der Avfall Norges medlemmer kan utveksle meninger, erfaringer, diskutere og sammen bidra til utvikling i bransjen.  Fokus er på det sosiale og kunnskapsoppbygging som er mulig. 

Kunnskapsdeling og engasjement er målet

Community plattformen som Avfall Norge nå bygger opp skal være en kilde til informasjon og kunnskap basert på innspill fra alle som jobber i bransjen. Det er delekulturen i praksis som er tatt over i en digital flate for medlemmene. Et viktig skille fra andre lignende plattformer som finnes der ute er at det er nettopp Avfall Norge som eier denne, og det er Avfall Norge som modererer plattformen og styrer tilgangen. Dette er muligheter som ikke finnes på andre åpne plattformer og som gjør det enklere å være trygg på at informasjonen ikke faller i feil hender.

Grupper, nettverk og relasjoner

Gruppen er sentral i community som på andre sosiale plattformer. En gruppe representerer en felles interesse der man sammen drar lasset. Noen vil være nysgjerrige, noen vil dele erfaringene og kunnskap, noen vil bare lytte og noen vil bygge nettverk, men interessen omkring et tema som gruppen er basert på er felles. Gruppen skal samle mennesker som ønsker å bidra og som ser nytten av gruppen og nettverket man kan bygge på grunnlag av felles interesser. På denne måten kan det bygges nettverk i bransjen, hvor man også løpende kan holde kontakt i tillegg til andre digitale møteplasser og tradisjonelle seminarer.

Digital læring

Waste Community er opprettet i samarbeid med Digital Norway og DigiUnity. Et viktig aspekt med plattformen er fokuset på læring og kurs modulen. Det er i dag tilgjengelig kurs og læringsressurser om digitalisering blant annet og flere kommer til.

Hva skal Avfall Norge gjøre

Waste community vil fremover være en viktig plattform for Avfall Norges faglige arbeid. Fagrådgivere og andre i Avfall Norge være tilstede på plattformen, og vi skal bidra i alle de gruppene vi oppretter med kunnskap og innspill, og vi skal dele informasjon og stimulere til nettverksbygging. Waste Community skal være grunnpilaren i de temabaserte nettverkspakkene som har blitt introdusert for medlemmene våren 2020, og øke samhandlingen i Avfall Norges fagprosjekter .

Målet er et medlemstilbud som vi håper vil bidra til mer samhandling og deling i bransjen.