Rådgiver Avfall Norge
13.05.2020, 18:18:50

Brands og Marketplace

Brands/firmanavn er en kanal her inne der vi har muligheten for å opprette firmakontoer, Med en slik konto er det mulig å promotere/interaktive på andre måter representere sine bedrifter. 

Brands kan minne om grupper eller, det som skiller det er at det finnes bedre måter å kontrollere hva som publiseres og hvordan det ser ut. Her er det store muligheter til å få kontakt med andre interesserte eller kunder. 

Med en Brand opprettet så åpner også muligheten for å opprette annonser i Marketplace.  Marketplace er det rommet det der er mulig å reklamere for produkter og tjenester inne på community .